Instant Karma

Instant Karma-Ne Mogu Da Postignem (Live)p.2010


KC-Zrenjanin
Instant Karma
Aleksandar Jankovic-vokal
Bojan Rajacic-bass gitara
Igor Pavlovic-gitara
Srdjan Kozarev-bubnjevi
maximum rhythm n blues
p.2010

Tags :
12. Juni 2019