Instant Karma

Instant Karma-A ti Želiš Pričati p.1995


muzika i tekst-(A.Šifrer)
album-Dan za danom
izdavač: Komuna/PGPRTS
p.1995

Tags :
9. Juni 2019